Wednesday, October 24, 2007

Iran's Historical Rights in the Caspian Sea

(حقوق تاريخي ايران در درياي مازندران (كاسپيان

دكتر هوشنگ طالع
عبدالله مرادعلي بيگي

مرکز پژوهشهاي کاربردي