Thursday, September 11, 2014

پروفسور مسعود انصاری نازنین ما، نویسنده بی همتا ، پژوهشگر پرشهامت  و گوهری  یگانه  و تابناک ، و از سرمایه های فرهنگی سرزمینمان ، امروز پنجشنبه 11 سپتامبر 2014 برابر با 20 شهریور 2722 ایرانی ، از میان ما رفتند و به جاودانگی پیوستند

از دست دادن این بزرگمرد تکرارنشدنی و مبارز دلاور که از ستونهای اصلی سنگر بیداری بودند اندوه بسیار بزرگی است 

بودن این روشنگر مبارز و اسلام ستیز در این سنگر و همکاری با ایشان از ابتدای فعالیت رسانه ای شان افتخار بسیار بزرگی است و صدا و تصویر آرشیو شده ایشان در این سنگر همچنان روشنگر و افشاکننده چهره اهریمنان خواهد بود

   

Wednesday, September 10, 2014بیست و چهار ساعته برنامه های روشنگری ریشه ای را در سراسر جهان پخش میکند و صدای برنامه های آن با ماهواره در اروپا و ایران پخش میشود

دوستان داخل ایران که سرعت اینترنت پایینی دارند میتوانند برای شنیدن برنامه ها روی این لینک کلیک کنند تا بصورت رادیویی (صوتی) برنامه ها را بشنوند

Tuesday, September 09, 2014


سه شنبه ١۶ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, September 05, 2014


آدینه ١٢ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 02, 2014


سه شنبه ۹ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, August 29, 2014


آدینه ۵ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 26, 2014


سه شنبه ٢ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, August 22, 2014


آدینه ۳١ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 19, 2014


سه شنبه ٢۸ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 15, 2014


آدینه ٢۴ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 12, 2014


سه شنبه ٢١ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 08, 2014


آدینه ١٧ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 05, 2014


سه شنبه ١۴ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 01, 2014


آدینه ١۰ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 29, 2014


سه شنبه ٧ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, July 25, 2014


آدینه ۳ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 22, 2014


سه شنبه ۳١ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, July 18, 2014


جمعه ٢٧ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 15, 2014


سه شنبه ٢۴ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, July 11, 2014


جمعه ٢۰ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 08, 2014


سه شنبه ١٧ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 01, 2014


سه شنبه ١۰ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, June 27, 2014


آدینه ۶ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, June 24, 2014


سه شنبه ۳ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, June 20, 2014


آدینه ۳۰ خرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, June 13, 2014


آدینه ٢۳ خرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, June 10, 2014


سه شنبه ٢۰ خرداد ماه ٢٧٢٢

Sunday, June 08, 2014


آدینه ١۶ خرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, June 03, 2014


سه شنبه ١۳ خرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, May 30, 2014


آدینه ۹ خرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, May 27, 2014


سه شنبه ۶ خرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, May 23, 2014


آدینه ٢ خرداد ماه ٢٧٢٢

   فايل تصويری / فایل صوتی

پاسخی به عذرخواهی لیلا حاتمی از آخوندها

Tuesday, May 20, 2014


سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

    فايل تصويری / فایل صوتی

احکام لواط و جماع در زندان

Friday, May 16, 2014


آدینه ٢۶ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Tuesday, May 13, 2014


سه شنبه ٢۳ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Friday, May 09, 2014


آدینه ١۹ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Tuesday, May 06, 2014


سه شنبه ١۶ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Friday, May 02, 2014


آدینه ١٢ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Tuesday, April 29, 2014


سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Friday, April 25, 2014


آدینه ۵ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢