Thursday, September 10, 2015بیست و چهار ساعته برنامه های روشنگری ریشه ای را در سراسر جهان پخش میکند و صدای برنامه های آن با ماهواره در اروپا و ایران پخش میشود

دوستان داخل ایران که سرعت اینترنت پایینی دارند میتوانند برای شنیدن برنامه ها روی این لینک کلیک کنند تا بصورت رادیویی (صوتی) برنامه ها را بشنوند

Friday, January 23, 2015


آدینه ۳ بهمن ماه ٢٧٢٢

Tuesday, January 20, 2015سه شنبه ۳۰ دی ماه ٢٧٢٢

Friday, January 16, 2015


آدینه ٢۶ دی ماه ٢٧٢٢

Tuesday, January 13, 2015سه شنبه ٢۳ دی ماه ٢٧٢٢

Friday, January 09, 2015آدینه ١۹ دی ماه ٢٧٢٢

   فايل تصويری / فایل صوتی


ماجرای جر دادن پیرزن توسط حضرت محمد

Tuesday, January 06, 2015سه شنبه ١۶ دی ماه ٢٧٢٢

Friday, January 02, 2015آدینه ١٢ دی ماه ٢٧٢٢

Tuesday, December 30, 2014سه شنبه ۹ دی ماه ٢٧٢٢

Tuesday, December 23, 2014سه شنبه ٢ دی ماه ٢٧٢٢

Friday, December 19, 2014آدینه ٢۸ آذر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, December 16, 2014سه شنبه ٢۵ آذر ماه ٢٧٢٢

Friday, December 12, 2014


آدینه ٢١ آذر ماه ٢٧٢٢

Friday, December 05, 2014آدینه ١۴ آذر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, December 02, 2014


سه شنبه ١١ آذر ماه ٢٧٢٢

Friday, November 28, 2014آدینه ٧ آذر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 25, 2014سه شنبه ۴ آذر ماه ٢٧٢٢

Friday, November 21, 2014آدینه ۳۰ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 18, 2014سه شنبه ٢٧ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, November 14, 2014آدینه ٢۳ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 11, 2014


سه شنبه ٢۰ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, November 07, 2014آدینه ١۶ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 04, 2014سه شنبه ١۳ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, October 31, 2014آدینه ۹ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 28, 2014سه شنبه ۶ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, October 24, 2014


آدینه ٢ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 21, 2014سه شنبه ٢۹ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, October 17, 2014


آدینه ٢۵ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 14, 2014

سه شنبه ٢٢ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, October 10, 2014


آدینه ١۸ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 07, 2014


سه شنبه ١۵ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, October 03, 2014


آدینه ١١ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 30, 2014


سه شنبه ۸ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, September 26, 2014


آدینه ۴ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 23, 2014


سه شنبه ١ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, September 19, 2014


آدینه ٢۸ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 16, 2014


سه شنبه ٢۵ شهریور ماه ٢٧٢٢

   فايل تصويری / فایل صوتی

ویژه برنامه در گذشت پروفسور مسعود انصاری نازنین

Thursday, September 11, 2014

پروفسور مسعود انصاری نازنین ما، نویسنده بی همتا ، پژوهشگر پرشهامت  و گوهری  یگانه  و تابناک ، و از سرمایه های فرهنگی سرزمینمان ، روز پنجشنبه 11 سپتامبر 2014 برابر با 20 شهریور 2722 ایرانی ، از میان ما رفتند و به جاودانگی پیوستنداز دست دادن این بزرگمرد تکرارنشدنی و مبارز دلاور که از ستونهای اصلی سنگر بیداری بودند اندوه بسیار بزرگی است 

بودن این روشنگر مبارز و اسلام ستیز در این سنگر و همکاری با ایشان از ابتدای فعالیت رسانه ای شان افتخار بسیار بزرگی است و صدا و تصویر آرشیو شده ایشان در این سنگر همچنان روشنگر و افشاکننده چهره اهریمنان خواهد بود

   

,
Tuesday, September 09, 2014


سه شنبه ١۸ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, September 05, 2014


آدینه ١۴ شهریور ماه ٢٧٢٢