Thursday, September 11

پروفسور مسعود انصاری نازنین ما، نویسنده بی همتا ، پژوهشگر پرشهامت  و گوهری  یگانه  و تابناک ، و از سرمایه های فرهنگی سرزمینمان ، روز پنجشنبه 11 سپتامبر 2014 برابر با 20 شهریور 2722 ایرانی ، از میان ما رفتند و به جاودانگی پیوستنداز دست دادن این بزرگمرد تکرارنشدنی و مبارز دلاور که از ستونهای اصلی سنگر بیداری بودند اندوه بسیار بزرگی است 

بودن این روشنگر مبارز و اسلام ستیز در این سنگر و همکاری با ایشان از ابتدای فعالیت رسانه ای شان افتخار بسیار بزرگی است و صدا و تصویر آرشیو شده ایشان در این سنگر همچنان روشنگر و افشاکننده چهره اهریمنان خواهد بود

   

,
Wednesday, September 10بیست و چهار ساعته برنامه های روشنگری ریشه ای را در سراسر جهان پخش میکند و صدای برنامه های آن با ماهواره در اروپا و ایران پخش میشود

دوستان داخل ایران که سرعت اینترنت پایینی دارند میتوانند برای شنیدن برنامه ها روی این لینک کلیک کنند تا بصورت رادیویی (صوتی) برنامه ها را بشنوند

Friday, December 12آدینه ١۹ آذر ماه ٢٧٢٢

Friday, December 5آدینه ١٢ آذر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, December 2


سه شنبه ۹ آذر ماه ٢٧٢٢

Friday, November 28آدینه ۵ آذر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 25سه شنبه ٢ آذر ماه ٢٧٢٢

Friday, November 21آدینه ٢۸ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 18سه شنبه ٢۵ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, November 14آدینه ٢١ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 11


سه شنبه ١۸ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, November 7آدینه ١۴ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, November 4سه شنبه ١١ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, October 31آدینه ٧ آبان ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 28سه شنبه ۴ آبان ماه ٢٧٢٢

Friday, October 24


آدینه ۳۰ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 21سه شنبه ٢٧ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, October 17


آدینه ٢۳ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 14

سه شنبه ٢۰ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, October 10


آدینه ١۶ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, October 7


سه شنبه ١۳ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, October 3


آدینه ۹ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 30


سه شنبه ۶ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, September 26


آدینه ٢ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 23


سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, September 19


آدینه ٢۶ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 16


سه شنبه ٢۳ شهریور ماه ٢٧٢٢

   فايل تصويری / فایل صوتی

ویژه برنامه در گذشت پروفسور مسعود انصاری نازنین

Tuesday, September 9


سه شنبه ١۶ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, September 5


آدینه ١٢ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 2


سه شنبه ۹ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, August 29


آدینه ۵ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 26


سه شنبه ٢ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, August 22


آدینه ۳١ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 19


سه شنبه ٢۸ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 15


آدینه ٢۴ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 12


سه شنبه ٢١ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 8


آدینه ١٧ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 5


سه شنبه ١۴ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 1


آدینه ١۰ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 29


سه شنبه ٧ مرداد ماه ٢٧٢٢