Thursday, September 11

پروفسور مسعود انصاری نازنین ما، نویسنده بی همتا ، پژوهشگر پرشهامت  و گوهری  یگانه  و تابناک ، و از سرمایه های فرهنگی سرزمینمان ، روز پنجشنبه 11 سپتامبر 2014 برابر با 20 شهریور 2722 ایرانی ، از میان ما رفتند و به جاودانگی پیوستند

از دست دادن این بزرگمرد تکرارنشدنی و مبارز دلاور که از ستونهای اصلی سنگر بیداری بودند اندوه بسیار بزرگی است 

بودن این روشنگر مبارز و اسلام ستیز در این سنگر و همکاری با ایشان از ابتدای فعالیت رسانه ای شان افتخار بسیار بزرگی است و صدا و تصویر آرشیو شده ایشان در این سنگر همچنان روشنگر و افشاکننده چهره اهریمنان خواهد بود

   

Wednesday, September 10بیست و چهار ساعته برنامه های روشنگری ریشه ای را در سراسر جهان پخش میکند و صدای برنامه های آن با ماهواره در اروپا و ایران پخش میشود

دوستان داخل ایران که سرعت اینترنت پایینی دارند میتوانند برای شنیدن برنامه ها روی این لینک کلیک کنند تا بصورت رادیویی (صوتی) برنامه ها را بشنوند

Saturday, September 27


آدینه ٢ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 23


سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, September 19


آدینه ٢۶ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 16


سه شنبه ٢۳ شهریور ماه ٢٧٢٢

   فايل تصويری / فایل صوتی

ویژه برنامه در گذشت پروفسور مسعود انصاری نازنین

Tuesday, September 9


سه شنبه ١۶ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, September 5


آدینه ١٢ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 2


سه شنبه ۹ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, August 29


آدینه ۵ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 26


سه شنبه ٢ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, August 22


آدینه ۳١ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 19


سه شنبه ٢۸ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 15


آدینه ٢۴ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 12


سه شنبه ٢١ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 8


آدینه ١٧ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, August 5


سه شنبه ١۴ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, August 1


آدینه ١۰ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 29


سه شنبه ٧ مرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, July 25


آدینه ۳ مرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 22


سه شنبه ۳١ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, July 18


جمعه ٢٧ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 15


سه شنبه ٢۴ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, July 11


جمعه ٢۰ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 8


سه شنبه ١٧ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, July 1


سه شنبه ١۰ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, June 27


آدینه ۶ تیر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, June 24


سه شنبه ۳ تیر ماه ٢٧٢٢

Friday, June 20


آدینه ۳۰ خرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, June 13


آدینه ٢۳ خرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, June 10


سه شنبه ٢۰ خرداد ماه ٢٧٢٢

Sunday, June 8


آدینه ١۶ خرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, June 3


سه شنبه ١۳ خرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, May 30


آدینه ۹ خرداد ماه ٢٧٢٢

Tuesday, May 27


سه شنبه ۶ خرداد ماه ٢٧٢٢

Friday, May 23


آدینه ٢ خرداد ماه ٢٧٢٢

   فايل تصويری / فایل صوتی

پاسخی به عذرخواهی لیلا حاتمی از آخوندها

Tuesday, May 20


سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

    فايل تصويری / فایل صوتی

احکام لواط و جماع در زندان

Friday, May 16


آدینه ٢۶ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Tuesday, May 13


سه شنبه ٢۳ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢

Friday, May 9


آدینه ١۹ اردیبهشت ماه ٢٧٢٢