Saturday, May 23, 2009

سمبل مرگ

وبلاگ ذره بین و بلندگو

كژوانمودی (پیچانیدن راستی تا به آن اندازه که بتوان از آن کلافی سر در گم درست کرد و برای سرگرمی "عامه" آنرا در اختیار "عوام" قرار داد تا "خواص" به آنچه میخواهند دست یابند) از جمله ترفندهای پر هوده و بسیار قیمتی شبکه های اطلاعات رسانی—بویژه رسانه های غربی، اعم از تصویری، صوتی و یا چاپی—است که هدفمند و بی وقفه در تلاش گمراه کردن “عامه” بیست-و-چهار ساعته مشغولند. و البته چه جای تعجب که در این دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم همه چیز پیچاندنی و چلاندنی است؛ تاریخ، جغرافیا، زبان، فرهنگ، کیستی و هستی، حتی همان "حقی" را که همه در پی گرفتن آن در حال دویدن هستند را می شود گرفت و چلاند...