Tuesday, September 15, 2015

سه شنبه ٢۴ شهریور ماه ٢٧٢۳

   فايل تصويری
یاران گرامی این آخرین برنامه تلویزیون بیداری است و بانو صفاری از این تاریخ تا کنون برنامه جدیدی نداشته اند