Friday, October 31, 2008

آدينه ١٠ آبان ماه ٢٧١٦

فايل صوتی


+
در حاشیه نامه بازرگان به شاهنشاه فقید (منوچهر يزدی؛ PDF)

Tuesday, October 28, 2008

Sunday, October 26, 2008

يكشنبه ٥ آبان ماه ٢٧١٦

برنامه ويژه برای ياری به تلويزيون بيداری

Friday, October 24, 2008

Tuesday, October 21, 2008

Sunday, October 19, 2008

Friday, October 17, 2008

Tuesday, October 14, 2008

Sunday, October 12, 2008

Celebrations of the 2500th Anniversary of the Iranian Monarchy

بمناسبت آغاز جشنهای ٢٥٠٠ ساله شاهنشاهی

تخطئه تاريخ و بی احترامی به پرچم ملی
شجاع الدين شفا (پارسی/ English)

+
اطلاعات- چهارشنبه ١١ تيرماه ١٣٥٩ اسلامی برابر با ٢ ژوئيه ١٩٨٠ - مديركل كميته اسلامی "فرهنگ و هنر" استان فارس اعلام كرد: "در اجرای اوامر امام در جهت محو آثار طاغوت، كليه نقاشی ها، عكسها، نوشته ها و شعرهای روی درب، ديوار، گنبد و داخل آرامگاههای سعدی و حافظ با استفاده از گچ، سنگ و كاشی محو گرديد و كليه فيلمها، نوارها، صفحه ها، عكسها، كتابها و بروشورهای مربوط به جشنهای ٢٥٠٠مين سال شاهنشاهی ايران كه در آرشيو اداره فرهنگ و هنر پارس نگهداری میشد در شيراز آتش زده شد. (شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات)

Friday, October 10, 2008

Tuesday, October 07, 2008

ارتشبد بهرام آريانا، سرباز فداکار میهن

Sunday, October 05, 2008

Friday, October 03, 2008