Friday, December 28, 2007

Thursday, December 27, 2007

Tuesday, December 25, 2007

Friday, December 21, 2007

Yalda

Thursday, December 20, 2007

مصدّق؛
مُمكنات و محدوديـّت‌های يك «دموكرات»!

علی ميرفطروس (Word/PDF)

Tuesday, December 18, 2007
ساعات پخش تلويزيون بيداری از شبكهء آريا (به وقت كاليفورنيا):
روزهای سه شنبه: ٧ پس از نيمروز تا ٩ شب
روزهای پنجشنبه: ٩ تا ١١ شب
روزهای آدينه: ٧ پس از نيمروز تا ٩ شب

Saturday, December 15, 2007

Bidari TV on E2 Channel

برنامه های تلويزيون بيداری از كانال "E2" نيز بازپخش می شوند. برنامه های اين كانال تلويزيونی را می توانيد از طريق اينترنت، در تارنمای تلويزيون اينترنتی پَم "PamTV" تماشا كنيد. ساعات مشخص بازپخش بزودی در این وبلاگ به آگاهی شما خواهد رسید.


E2 Channel
Frequency: 12115
Symbol rate: 22.425
FEC: 3/4
Polarity: Vertical

Friday, December 14, 2007

Thursday, December 13, 2007

Tuesday, December 11, 2007

سه شنبه ٢٠ آذرماه ٢٧١٥

فايل صوتی
راپيدشير

بابک، سرباز سرزمین ِ پارس!
فرهاد عرفانی – مزدک (Word/PDF)

Sunday, December 09, 2007

بدرود شاهزاده رضا پهلوی، مواظب باشيد که سرما نخوريد!

امير سپهر (PDF)

"...من نه هيچ ارتباطی با خود ايشان (شاهزاده رضا پهلوی) داشته ام و نه اصلآ با دبير خانه ی تار عنکبوت گرفته ی ايشان که بيشتر به دکان کله پزی می ماند تا دبير خانه ای مناسب شأن و شخصيّت فردی که بايد کار تاريخی و سترگ چون رهايی ايران را رهبری کند. دبير خانه ای که ميهن پرستان حقيقی را بدانجا راه نمی دهند اما دروازه های آن از هر طرف به روی خائنان پرونده دار ايران هميشه گشوده است. دبير خانه ای که از هر فحاش بی سر و پايی به رضا شاه کبير و آريا مهر بزرگ با گل و شيرينی استقبال می کند، اما حتی جواب تلفن های دوستداران صديق و پاکباخته ی پادشاهان پهلوی را هم نمی دهد... دبير خانه ای که حتی از فرستادن يک ايميل مجانی شاد باش نوروزی برای فرزندان جانباختگان آرتش دلير شاهنشاهی ايران هم دريغ دارد. دبير خانه ای که بعنوان مثال هرگز و هرگز به شيرين خانم يک تلفن خشک و خالی هم نکرده است تا بپرسد شب ها از غم جگر سوز اعدام آن پدر دلاور مردش، تيمسار علی نشاط چند قرص خواب می خورد تا بتواند ساعاتی بياسايد و در مورد خانواده ی همه جانباختگان هم ... ای وای که چه بنويسم!؟"

"شخصيت های تاريخی گر چه از نظر ژنتيکی مادران و پدران فرزندان خونی خود هستند، اما فرزندان سياسی شخصيّت ها لزومآ فرزندان خونی آنان نيستند. در دنيای سياست فرزندان حقيقی شخصيّت های بزرگ آنانی هستند که عظمت کار پدران سياسی خود را دريافته و براه ايشان می روند. پس هيچ فرزند ژنتيکی فقط به اعتبار همخونی فرزند سياسی مادر و پدر خود نيست. گاندی فرزند نداشت اما تا هنوز هم پدر همه ی هنديان بحساب می آيد. فرزند دکتر سوکارنو هيچ او را قبول نداشت، ليکن سوکارنو ميليونها فرزند در اندونزی داشت. قوام نکرومه در غنا هينطور، آتاتورک در ترکيه همچنين ... و رضا شاه کبير و شاهنشاه آريامهر هم در ايران به همين منوال هستند..."

Friday, December 07, 2007

With Homer Abramian

Thursday, December 06, 2007

With Homer Abramian

Tuesday, December 04, 2007