Sunday, May 31, 2009

Friday, May 29, 2009

آدينه ٨ خردادماه ٢٧١٧

فايل صوتی

+
‭ ‮عباس میلانی در بی بی سی:
"شرکت در انتخابات پذیرش حق مردم است"‬

Tuesday, May 26, 2009

Sunday, May 24, 2009

جشن ِ رسایی ِ خردادگان شاد باد

احمد پناهنده

Saturday, May 23, 2009

سمبل مرگ

وبلاگ ذره بین و بلندگو

كژوانمودی (پیچانیدن راستی تا به آن اندازه که بتوان از آن کلافی سر در گم درست کرد و برای سرگرمی "عامه" آنرا در اختیار "عوام" قرار داد تا "خواص" به آنچه میخواهند دست یابند) از جمله ترفندهای پر هوده و بسیار قیمتی شبکه های اطلاعات رسانی—بویژه رسانه های غربی، اعم از تصویری، صوتی و یا چاپی—است که هدفمند و بی وقفه در تلاش گمراه کردن “عامه” بیست-و-چهار ساعته مشغولند. و البته چه جای تعجب که در این دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم همه چیز پیچاندنی و چلاندنی است؛ تاریخ، جغرافیا، زبان، فرهنگ، کیستی و هستی، حتی همان "حقی" را که همه در پی گرفتن آن در حال دویدن هستند را می شود گرفت و چلاند...

Friday, May 22, 2009

آدينه يكم خردادماه ٢٧١٧

بازپخش

Tuesday, May 19, 2009

Petition

دادخواست: اعتراض به اظهارنظرات غیر مسئولانۀ
خانم جین هارمن (Jane Harman)، نمایندۀ دموکرات
کالیفرنیا، پیرامون تجزیۀ ایران

Sunday, May 17, 2009

Friday, May 15, 2009

Tuesday, May 12, 2009

Sunday, May 10, 2009

Friday, May 08, 2009

Mike Evans on Carter Administrationجيمی كارتر:
پدرخواندهء نابسامانی های جهان

By Mike Evans

Tuesday, May 05, 2009

Sunday, May 03, 2009

نقد ِ یک نگاه ِ پریشان

احمد پناهنده

"...زیرا این نیروها نسبت به ملاهای حاکم بی ریشه و بی بوته و بی اصل و نسب بودند. وقتی بی ریشه و بی بوته باشند باید برای ماندن در قدرت از خون مردم ایران و تقسیم خاک وطن ارتزاق کنند. کما اینکه امروز هم همه ی این نیروها در هر شکل و قواره چنین می اندیشند و حاضر هستند برای کدخدایی ِ دهی ایران را در تمامیتش ویران کنند، ایرانی که جای خود دارد. و ما یک بار دیگر نیروهای به اصطلاح ملی را هم بعد از معرفی بختیار به نخست وزیری توسط پادشاه ایران دیدیم که چگونه از ایران و مردم ایران پاسداری کرد. در جبهه ی درون سازمانی و جبهه ای، همگی برای گدایی قدرت از خمینی سینه زنان برای پا بوسی از ارتجاعمرد ِ تاریخ به زیر درخت سیب شتافتند و پشت همرزم جبهه ای خودشان را خالی کردند."

Friday, May 01, 2009