Thursday, October 25, 2007

چهارم آبان ماه،
زادروز محمد رضا شاه پهلوی،
شاهنشاه آریامهر،
خجسته باد
+

Wednesday, October 24, 2007

Iran's Historical Rights in the Caspian Sea

(حقوق تاريخي ايران در درياي مازندران (كاسپيان

دكتر هوشنگ طالع
عبدالله مرادعلي بيگي

مرکز پژوهشهاي کاربردي

Tuesday, October 23, 2007

Interview

مهمان برنامه ی رمز آزادی
١٢ اُكتبر ٢٠٠٧

Cyrus the Great


روز ٢٩ اکتبر، روز کورش بزرگ،
و سالگرد صدور اولین منشور حقوق بشر، را گرامي بداريم

Monday, October 22, 2007

Sunday, October 21, 2007

Petition

The people of Iran DO NOT recognise the Islamic Republic as their legitimate or rightful government or representative

To: The whole world!

The people of Iran neither have a government or ruler, nor a parliament or a judiciary system!

The people of Iran consider the Islamic Republic as the plunderer of their Rights!

The people of Iran denounce and condemn any international negotiation or signed agreement between the Islamic Republic and ANY government, institution or establishment and consider these as blatant violation of their property and integrity!

Thursday, October 18, 2007

Khuzestan

تاريخ وتبار خوزستان

"مردم خوزستان فرهنگ و آیین های ایران کهن از دوره های عیلامی، هخامنشی،اشکانی،ساسانی و.... را نگاه داشته اند. آنان اصیل می باشند، در دوستی ثابت قدم، دربرابر مشکلات شجاع و مقاوم هستند.

مردم خوزستان دارای هوش و ذکاوت سرشار می باشند. میهمان نوازی، آزاد منشی از ویژگی های این مردم سخت کوش است."

+

Tuesday, October 16, 2007

زنگ خطر
بابک اسحاقی

Wednesday, October 10, 2007

"Cornflower" arranged by Dr. Lloyd Miller

گُل گندم
دكتر "لويد ميلِر" (Lloyd Miller) در تلويزيون ملی ايران


Monday, October 08, 2007

Friday, October 05, 2007

Farhad Erfani

مشکل استعمار با زبان فارسی

فرهاد عرفانی (مزدک)

اکنون که راهبرد جدید سیاسی امپریالیسم برای منطقه، بر تکه تکه کردن کشورهای بزرگ و تشکیل فدراتیوها و مناطق کوچک قابل کنترل، قرار گرفته است، سیاست کهنهء فارسی ستیزی، با تزریق دلار و امکانات، جان تازه ای یافته است و متأسفانه مسئولین ایران غافل هستند، و بخش بزرگی از روشنفکران؛ بازی خورده و یا خائن و ناآگاه!

هم از اینروست که یکشبه، جنایتکاران بین المللی، مدافع حقوق زبانی اقوام ایرانی شده اند!! صدها صفحهء اینترنتی در هویت سازی برای مردمان با گویشها و زبانهای مختلف ایجاد شده، رادیو و تلویزیون به زبانهای محلی علم شده، نظریه پردازان استعمار به تاریخ سازی و تاریخ نویسی مشغول گشته اند و برای ظلم مضاعف به غیر فارس زبانها، اشک تمساح می ریزند!

کسانیکه در طی یکصد و پنجاه سال، زبان انگلیسی را با زور سرنیزه و بقیمت ریختن خون میلیونها انسان در سراسر جهان، به زبان بین المللی تبدیل کرده و موجبات نابودی رسمی صدها زبان و گویش محلی و فرهنگهای غنی وابسته به ان را فراهم نموده اند، اکنون به منبر رفته و برای اصالت گویشها و زبانهای محلی ایران، روضهء علمی می خوانند!!!

Thursday, October 04, 2007

Mehregan

مهرگان, جشن مهر و پیمان

گفت و گوی ویژه با دکتر اردشیر خورشیدیان

Tuesday, October 02, 2007

Habib Tabrizian

جنبش ما و میراث پهلوی

حبیب تبریزیان
٣٠ سپتامبر ٢٠٠٧براستی خواندن نوشتاری از اين دست كه مانند آينه ای چهره همه مدعيان را بدرستی آشكار سازد و رويكردی خردمندانه و دادگرانه را در اين روزهای سرنوشت ساز پيش روی همگان بگذارد، كمتر پيش می آيد.

درود و سپاس به كدبان حبيب تبريزيان.