Tuesday, September 30, 2014


سه شنبه ۸ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, September 26, 2014


آدینه ۴ مهر ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 23, 2014


سه شنبه ١ مهر ماه ٢٧٢٢

Friday, September 19, 2014


آدینه ٢۸ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 16, 2014


سه شنبه ٢۵ شهریور ماه ٢٧٢٢

   فايل تصويری / فایل صوتی

ویژه برنامه در گذشت پروفسور مسعود انصاری نازنین

Thursday, September 11, 2014

پروفسور مسعود انصاری نازنین ما، نویسنده بی همتا ، پژوهشگر پرشهامت  و گوهری  یگانه  و تابناک ، و از سرمایه های فرهنگی سرزمینمان ، روز پنجشنبه 11 سپتامبر 2014 برابر با 20 شهریور 2722 ایرانی ، از میان ما رفتند و به جاودانگی پیوستنداز دست دادن این بزرگمرد تکرارنشدنی و مبارز دلاور که از ستونهای اصلی سنگر بیداری بودند اندوه بسیار بزرگی است 

بودن این روشنگر مبارز و اسلام ستیز در این سنگر و همکاری با ایشان از ابتدای فعالیت رسانه ای شان افتخار بسیار بزرگی است و صدا و تصویر آرشیو شده ایشان در این سنگر همچنان روشنگر و افشاکننده چهره اهریمنان خواهد بود

   

,
Tuesday, September 09, 2014


سه شنبه ١۸ شهریور ماه ٢٧٢٢

Friday, September 05, 2014


آدینه ١۴ شهریور ماه ٢٧٢٢

Tuesday, September 02, 2014


سه شنبه ١١ شهریور ماه ٢٧٢٢