Friday, November 30, 2007

Dr. Ali Mirfetros

یادِ دوست
(بیاد دکتر غّفارحسینی)

دكتر علی میرفطروس (Word/PDF)

مرگ، ظاهراً آگاه کننده و نزدیکساز است و ما، گویا بیشتر پرستندگان مرگ هستیم تا ستایشگران زندگی و زندگی سازان، هم از این روست که حضور و «همبستگی» ما - در گورستان ها - چشم گیرتر است. پس شگفت نیست که بسیاری، دوستدار ِ «جنازه»ی دیگران اند تا در زیر عَلَم ِ «شهیدی دیگر»، تشّیع ِ مرگ اندیش خویش را فریاد کنند.

اینچنین است که داریوش و پروانهء فروهر، سعیدی سیرجانی، محمد مختاری، محمد جعفـر پـوينـده، غفّار حسینی و … می بایست شهید می شدند تا جاعلان و جسدبازان گزافه گو را در سواحل ِ عافیت، «آسودگی خیال»، مُسلّم گردد.... و اینچنین است که نویسندهء ارجمند - عباس معروفی - را زنده بر دار کرده اند بجرم اینکه توانسته است از شکنجه و شلاق «قصّابان دستاربند» بگریزد تا حقیقتِ مظلوم ِ خود - و همهء نویسندگان وطن - را بگوش جهانیان برساند و …

Thursday, November 29, 2007

Wednesday, November 28, 2007

هم ميهنان گرامی، اكنون می توانيد برنامه های تلويزيون بيداری را از طريق اينترنت، در تارنمای (Glwiz.com) نگاه كنيد. پس از ورود به تارنما، روی نشان شبكهء آريا كليك كنيد.

Tuesday, November 27, 2007

چهارشنبه ٧ آذرماه "٥٨"، برابر با ٢٨ نوامبر ١٩٧٩

شيخ محمدی گيلانی، حاكم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی، در يك مصاحبه تلويزيونی با خبرنگاران تلويزيون سوئد گفت: "اگر شاه را به ما تحويل دهند، او را طبق قوانين اسلام و بعنوان پيشوای مفسدين فی الارض محاكمه میكنيم. كيفر چنين فردی اعدام مخصوصی است كه در قرآن از آن نام برده شده است."

شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات
شهرام جاويدپور

Wednesday, November 21, 2007

Bidari TV

تلويزيون بيداری

از هفتهء ديگر، سه روز در هفته در شبكهء ماهواره ای آريا.
ساعات پخش (به وقت كاليفورنيا):

روزهای سه شنبه: ٧ پس از نيمروز تا ١٢ شب
روزهای پنجشنبه: ٩ تا ١٢ شب
روزهای آدينه: ٧ پس از نيمروز تا ١٠ شب

Sunday, November 18, 2007

Babak Eshaghi

من یک جوان ایرانی ام

بابک اسحاقی

Thursday, November 15, 2007

Kordestan

جستاری کوتاه در تاریخ موجودیت کردان
و نقش آنها در پایداری و استقلال ایران

مهندس حسین شاه اویسی"کردستان خود ایران است."

Wednesday, November 14, 2007

Aria TV

،گفتگو با فرهنگ حميد
مدير تلويزيون آريا

يكشنبه، ١١ نوامبر

Saturday, November 10, 2007

The Lion and the Sun

نشان شیروخورشید یک نشان ملی است و بس، به این سند بنگرید

(اطلاعات.نت)


انجمن زرتشتیان استکهلم: به این سند بنگرید تا به همه ی حرف و حدیث ها در این زمینه پایان دهیم. نگاره ای از خشایارشا یا اردشیر دوم در حال نیایش اناهیتا.
سده ی چهارم پیش از میلاد.
موز ه ی آرمیتاژ لنین گراد.

Friday, November 09, 2007

مشروعیت اخلاقی در مبارزهء سیاسی
فرهاد عرفانی – مزدک

"... یک نگاه گذرا به مواضع برخی از مخالفین جمهوری اسلامی نشان می دهد که چگونه این جریانها، که زمانی خود را پرچمدار شرافت و انسانیت و عدالت و آزادی معرفی می کردند، اکنون به شبکه های جاسوسی و عملیاتی دشمنان مردم ایران تبدیل شده اند! جالب اینجاست که رهبران این جریانها اغلب متعجب اند که؛ چگونه است که سیاستها و برنامه هایشان با عدم اقبال عمومی مواجه میشود ؟! غافل از اینکه نمی دانند مردم، همه چیز را زیر ذره بین دارند! مردم ایران، مردمی زیرک و در عین حال، مار گزیده اند!! آنها دیگر به کسی سواری نمی دهند و به راحتی زیر علم کسی سینه نمی زنند..."

"... صداقت در گفتار و عمل، استقلال در اتخاذ تصمیم و تعهد نسبت به مردم و سرنوشت و منافع ایشان و همچنین تلاش در جهت بازگرداندن قدرت انتخاب و اختیار به مردم، بن مایهء آن رفتاری است که برای یک جریان سیاسی، مشروعیت اخلاقی ایجاد می کند!"

Thursday, November 08, 2007

Parviz Natel Khanlari

دكتر خانلري؛ قافله سالار «سخن»

تارنمای روزنامك
دکتر علي ميرفطروس

امِا چشم‌انداز فرهنگي دكتر خانلري، جغرافياي بسيار گسترده‌تري بود. او به «جغرافياي فرهنگي و تاريخي تمدِن ايراني» معتقد بود كه از هند و پاكستان و افغانستان تا تاجيكستان و... گسترش داشت. دكتر خانلري با چنين باوري به تأسيس «بنياد فرهنگ ايران» و سپس «پژوهشكدۀ فرهنگ ايران» و «كتابخانۀ مرجع براي مطالعات ايرانشناسي» پرداخت كه حاصل آن، چاپ بيش از سيصد عنوان كتاب از متون كهن با تصحيح انتقادي و ترويج زبان فارسي در كشورهاي فوق بود.

Tuesday, November 06, 2007

interview

مهمان برنامه ی رمز آزادی
٥ نوامبر ٢٠٠٧

Monday, November 05, 2007

Farhad Erfani


اهمیت حفظ و گسترش زبان فارسی
فرهاد عرفاني – مزدك

"در قرون اخير ، تلاش گسترده اي از جانب استعمارگران صورت پذيرفته تا با القاء اين تصور مسخره و بي پايه كه علت عقب ماندگي ملل شرق در نوع خط آنان است !!! از طريق روشنفكران و سياست بازان اين كشورها و ملت ها ، ارتباط ملل مذكور را با گذشته فرهنگي تاريخي خويش قطع كرده و از اين طريق ، با بي هويت كردن اين مردم ، هويت مورد نظر خود را جايگزين آن كنند. متأسفانه در برخي موارد ، همچون تركيه ، آنها موفق به پيشبرد سياست خود شدند..."

"اقوام مختلف كه اكنون گويشها و زبانهاي متفاوتي دارند، بايد عميقأ اين نكته را دريابند كه نسلهاي گذشته ايشان ، نقشي اساسي در تكامل زبان فارسي و غناي انديشه، در اين كالبد، داشته اند . آنها نيز بايد به اندازهء فارسي زبانان ، در حفظ و گسترش زبان فارسي بكوشند و از سهم گذشتگان خويش در شكل گيري اين گنجينه، پاسداري كنند ، كه اگر چنين كنند ، در واقع از هويت ، تاريخ و افتخارات گذشتهء خويش پاسداري كرده اند ، نه از زبان و فرهنگ يك قوم و يا يك ملت خاص كه اكنون بدين زبان تكلم مي كنند."

Thursday, November 01, 2007