Tuesday, September 30, 2008

سه شنبه ٩ مهرماه ٢٧١٦

فايل صوتی


+
مرز بین یک پان ایرانیست و یک پان ایرانیست مصدقی
نوشته سرور منوچهر يزدی (اخگر / PDF)

"...رهروان راه مصدق قبل از انقلاب با هیچیک از طرح های اصلاحی و مترقیانه از جمله برنامه های انقلاب سفید شاه و ملت همراهی نکردند و دست در دست بازرگانها و طالقانی ها و شریعتی ها در برابر آن ایستادند و هر زمان که فرصتی به آنان داده شد تا به میدان آمده و نقش ملی خود را ایفا نمایند به بهانه هایی متوسل شده و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردند ... و بدیهی است که با این اشتباه بزرگ (وابستکی محض به مصدق و خصومت با پادشاه) هم خود را بد نام و گرفتار کردند و هم جامعه را بسوی نا کجا آباد رهنمون شدند...

...ازآغاز تشکیل جبهه ملی اول به رهبری آقای مصدق، ائتلاف با احزاب، ازناهمگونی شگفت آوری رنج میبرد. جمع کردن یک عده توده ای و ملی و حزب اللهی وفراماسونر و تروریست زیر یک سقف آن هم بدون داشتن برنامه ومرامنامه و مدیریت کار آمد، سر انجامی جز آنچه که اتفاق افتاد نمیتوانست داشته باشد..."

Sunday, September 28, 2008

Friday, September 26, 2008

Tuesday, September 23, 2008

Sunday, September 21, 2008

Friday, September 19, 2008

Tuesday, September 16, 2008

Sunday, September 14, 2008

Friday, September 12, 2008

Tuesday, September 09, 2008

Sunday, September 07, 2008

Friday, September 05, 2008

آدينه ١٥ شهريورماه ٢٧١٦

بازپخش برنامهء ٨ شهريورماه

+

Tuesday, September 02, 2008

Monday, September 01, 2008

مهمان برنامهء فرهنگ حميد، مدير تلويزيون آريا

دوشنبه ١ سپتامبر ٢٠٠٨